Traditionell kinesisk medicin - TCM

Traditionell kinesisk medicin - TCM beskriver ett nätverk av så kallade meridianer som genomströmmas av livsenergi,Qi.Är man frisk så flyter Qi harmoniskt, men vid sjukdom uppstår blockeringar eller oregelbundet i flödet.utmed meridianerna ligger akupunkturpunkter, där man kan reglera de inre organens funktion och vävnader.Akupukturpunkterna behandlas vanligtvis med nål, moxa och koppning men även med kinesisk massage - tui na Ytterligare behandlings former är öronakupunktur, skalpakupunktur, kosttillskott som förr kallades ört- och patentmedicin samt dietråd.

 

 

Akupunkturnål - som medlem i svenska akupukturförbundet har jag förbundigt mig att följa socialstyrelsen hygienföreskrifter och miljöbalken.Vilket bland annat innebär att jag andvänder EU-godkännda steriliserade engångsnålar.

Moxa - är en metod med vilken man med hjälp va torkade preparerade växter, (i huvudsak Artemisias vulagris, gråbo på svenska) i form av stavar eller lösvikt, värmer akupunkturpunkterna, ofta med nålen sittade på plats.

Kopping - är en metod där man genom vakuum i en glaskoppa påverkar vävnader på djupet och därigenom åstakommer en mycket djup massage. Koppor kan också andvändas för att stimmulera akupunkturpunkter.

Tui na - genom att med olika massagemetoder stimmulera akupunkturpunkter återskapa balans i meridianerna och därmed förebygga eller lindra sjukdommar.

Öronakupunktur - andvänds av många som den enda terapiformen enligt NADA modellen andvänds vid olika former av beroende (till exempel alkohol, narkotika, rökavvänjning, ätstörningar och läkemedelsberonde) men också vid oro, ångest och sömnstörningar.

Skalakupunktur - behandling av zoner på skalpen för senoriska och motoriska skador.

Elektro-akupunktur - behandling av zoner på skalpen.rehabiliteringsbehandling efter hjärnblödning eller propp i hjärnan, förlamning, funktions nersättning, darrning och ciruklationsstörning. Olika typer av talsvårigheter

Kosttillskott - tillverkade anligt kinesisk koncept köper min leverantör från USA samtliga kosttillskott har internationell kvalitetsstämpel GMP ( Good Manufacturing Practice) vilket bland annat innebär att varje örtplanta artbestäms med DNA-teknik, genomgår kontroll av halten tungmetaller,steriliseras och därefter tillverkas preparaten i ett slutet system.Kosttillskotten som tidigare kallades patent medicin är utan biverkningar och i rätt dos till rätt person ett bra komplement till västerlänsk medicicn.Sammansatta örtpreparat kan anvädas som komplement till annan behandling eller som enda behandling.

Dietråd - svensk mat med kinesiska principer. Syftet är att på ett enkelt sätt göra patinten mera delaktig i sitt eget tillfrisknade eller friskvårdssyfte. T ex ät varierat. Vi har fem olika smaker - sött, salt, surt, bittert och kryddigt. Försök variera kosten så att alla smaker kommer med. För mycke av en smak skapar oblanser i kroppen. T ex för mycke sött försvagar matsmältningsorganen vilket i sin tur orskar vätskeansamlingar och vikt uppgång.