TCM- Förklarad enligt modern forskning

Modern forskning har i första hand inriktas på nervsystemet och mycke tyder också på att detta spelar en stor, men alls inte avgörande roll. Forskning har visat att akupuktur verkar via hormoner, nerv- och cirkulationssystem. Stimulans med nålar frigör kemiska transmittorsubstanser. Budskap når häjrnan via nevsystemets elektrokemiska kommunikation.

Olika nivåer i centrala nervsystemet samverkar troligen i att skapa akupunkturens läkande kraft.

 

Akupunktur & Akupunktur

De praktiseras två olika former av akupunktur i Sverige. Trots gemensamt namn så har de helt olika ursprung och syfte.

Redan för 5000 år sedan existerade kinesik läkekonst, troligen är den ännu äldre.Därmed är TCM en av mänsklighetens nu äldsta bevarande, levande, medicinska tradition där man strävar efter att förebygga och bota sjukdomar och där man tar hänsyn till hela människan.Under senare år har den fått ökad positiv uppmärksamhet i hela världen som billig och säker och effektiv. Den här formen kräver 3 års utbildning i akupunktur enligt traditionell kinesisk medicin

Den andra är en smärtlindringmetod ensam i sitt slag och andvänds inom den offetliga sjukvården i Sverige.Den förkommer inte någon annanstans i världen.Utbildningen i denna akupunkturmetod är ca 40 timmar teori och 40 timmar praktik