Friskvård inom Traditionell kinesisk medicin

Det bästa andvänningsområdet för TCM är friskvård genom att reglera störningar i kroppens meridianer(energibanor) innan störningen orsakar sjukdom i organ eller värkade muskler och leder(störningen i enegibanorna kan finnas där långt innnan sjukdom uppstår) Genom att behandla med TCM någon eller några gånger vid varjeårstidsväxling förbättras förutsättningarna för att hålla sig frisk.Människan liksom naturen förbredersig inför årstidsväxlingar och meridianerna(energibanor) ändrar djup.Ibland orkar inte kroppen med och vi blir sjuka.

Tui na kinesisk massage kan med fördel andvändas i protylatiskt syfte.Genom att massera kroppens meridianer(energibanor) för att få terapeutisk effekt i så väl de inre organen som övriga kroppen.